Yhteiskunnasta Muutama sana

Halla-aho vs. Illman, 3. erä

Erittelen KKO:n Halla-aholle langettamaa tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. Kärkevät, mutta faktoilla perustellut lauseet joutuivat alunperin syyniin Vihreiden Naisten halutessa Halla-ahon tuomiolle jostakin.

 

Onneksi maassamme on sananvapaus ja myös Korkeinta oikeutta voi kritisoida. Peruspointti asian käsittelyssä on, oliko kirjoitus todenmukainen vai ei ja mikä tarkoitus sillä oli. Pyrittiinkö kirjoituksella muuten ensisijaisesti solvaamaan kansanryhmiä vai provosoimaan oikeuslaitosta? Tärkeä pointti on myös se, että tuleeko epämiellyttävien seikkojen levittämisen olla sallittua ja missä rajoissa.

 

Uskonrauhan rikkominen

 

Finlex:

Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä... on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

 

Tuomion tiedote on mielenkiintoinen: "KKO:n mukaan Halla-ahon islaminuskoa koskevat väitteet olivat sisällöltään ja ilmaisutavaltaan herjaavia ja häpäiseviä."

 

KKO näyttää epäasiallisesti irroittavan väitteet asiayhteydestä ja käsittelevän niiden sisältöä ja ilmaisutapaa irrallisina. En tiedä, jääkö itse tuomiopapereista sama vaikutelma.

 

Herjaaminen tarkoittaa loukkaavan ja perättömän väitteen esittämistä. Tässä tapauksessa loukkaavuus on suhteellista. Huomioitava on, ettei Halla-aho tässä herjaa ketään elävää yksilöä vaan uskontoa, joka ei tunne mitään ja johon jokaisella muslimilla on enemmän tai vähemmän etäisyyttä. Edelleen, KKO katsoo muslimien uskonrauhaa rikotun, vaikkeivat he ole syytettä vaatineet saati tietääkseni millään tavoin loukkaantuneetkaan (vertaa Muhammed-pilapiirroksiin). Uskonrauha ei siis näytä tosiasiallisesti rikkoutuneen tai se on ollut vähäistä.

 

Yksi syy uskonrauhan mahdolliseen säilymiseen lienee se, että vanhoilliset muslimit ovat Halla-ahon kanssa samaa mieltä Muhammedin suhteesta lapsiin, mutta sen sijaan hyväksyvät sen "maan tapana". Olennaista on siis ymmärtää, että oikeus katsoi Halla-ahon väitettä omasta arvomaailmastaan käsin ja koki omasta mielestään sen loukkaavaksi. Tästä seurasi tulkinta, että uskonrauha olisi rikkoutunut.

 

Maallistuneet muslimit taasen voivat olla asenteiltaan varsin länsimaalaisia suhteessa lapsiin sekaantumiseen. Niin se kuin maallistuminen yleensäkin tarkoittavat etäisyyttä henkilön ja uskonnon välillä. Näin ollen (asiallinen tai asiaton) kritiikki uskontoa kohtaan ei loukkaa samassa määrin kuin vakaumuksellista. Voi jopa olla niin, että maallistunut muslimi kritisoi islamia samasta syystä kuin Halla-aho.

 

Koska Halla-aho esitti väitteensä suomeksi, se "poksahti" vain pienessä piirissä. Kielemme on vaikea, joten monet Suomen muslimit eivät seuraa suomenkielistä mediaa lainkaan tai vain vähän. Kun muslimeja on ylipäätään maassamme varsin vähän, on vaikea kuvitella kovinkaan monen muslimin edes voineen närkästyä mistään. Kärjistäen kenenkään uskonrauha ei oikeasti rikkoutunut, mutta olisi rikkoutunut, jos islam olisi kristinuskon (tai ennemminkin länsimaisten arvojen) tapaan kriittinen suhteessa lapsiin sekaantumiseen. Koska tämä taas on vain teoreettinen rakennelma, voi uskonrauhan rikkoutuminenkin, edelleen kärjistäen, olla vain sitä.

 

Kaikki oikeusasteet katsovat Halla-ahon toimineen loukkaamistarkoituksessa, mikä pitää paikkansa. Tarkoitus oli ensinnäkin loukata oikeusjärjestelmää. Pontimena on selkeästi ollut Halla-ahon närkästyminen järjestelmän epäloogisuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Tämän lisäksi Halla-aho toki itsekin totesi pedofilia-lauseiden loukkaavan muslimien tuntoja. Siitä ei kylläkään voi vetää johtopäätöstä, että lauseiden varsinainen tarkoitus olisi ollut loukata muslimeja. Näinhän ei ollut vaan, kuten kirjoituksen otsikkokin kertoo, kyse oli valtionsyyttäjän haastamisesta ja sytykkeenä käytettiin näitä varsin tunnettuja lauseita (tai ehkäpä edelleen huonosti tunnettuja, jopa niitä paheksuvien joukossa).

 

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan


Finlex:

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan...


Panettelu ja solvaaminen tarkoittavat perättömiä väitteitä:

Kunnianloukkauksen täyttymistä arvioitaessa ydinkysymys on yleensä, onko väite tai vihjaus ollut totta vai onko se perätön. Lähtökohtaisesti oikean tiedon esittäminen ei ole kunnianloukkaus.


Halla-aho oli tarttunut taannoiseen Kalevan pääkirjoitukseen (nyttemmin poistettu tai siirretty), jossa "päissään tappamisen arveltiin olevan suomalaisten kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre" . Pääkirjoitukseen ei valtionsyyttäjä koskaan tarttunut, mutta Vihreitä Naisia miellyttääkseen Halla-ahon somaleista sorvaamaan vastaavaan lauseeseen tartuttiin. KKO näyttää tarkastelleen tätäkin lausetta irrallisena kirjoituksesta:

"KKO katsoi luonnehdintojen olevan somaleita kansanryhmänä panetteleva ja solvaava. Lausunnot olivat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan."

 

Luonnollisesti negatiiviset kuvailut niin yksilöistä kuin ryhmistäkin ovat aina omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa kuvailujen kohteisiin. Muiden suhtautuminen ei lähtökohtaisesti tee kuvailuista kiellettyjä, EIT:

»Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.»


Jälleen tulee huomioida se, mitä muuta Halla-aho kirjoitti: "Kaikki somalit eivät tietenkään ryöstä tai loisi verovaroilla". Näin ollen hän ei väitä koko kansanryhmän olevan sitä, mitä toisessa lauseessa yleisti. Tätä hän havainnollisti tilastotiedoilla somalien osuudella ryöstöistä ja työttömyysprosentilla. Eli oli väite ja perustelu. Tämän lisäksi Halla-aho toteaa kiistanalaisen lauseensa olevan arvelu, eikä sanojensa mukaan käsittele sitä faktana. Päätarkoitus oli taas provosoida Mika Illmania ja oikeuslaitosta, eikä sinänsä tuoda esiin erityispiirteitä somaleista, sillä sen hän oli jo tehnyt lukuisissa aiemmissa kirjoituksissaan.

 

Halla-aho arveli siis somalien loisivan verovaroilla ja KKO tuomitsi hänet siitä. Hauskaa kyllä, samainen KKO vapautti syytteistä somalinaisen, jota syytettiin yhden sortin "verovaroilla loisimisesta". Nainen hankki petoksella tukia yhteensä n. 56.000 € ja enemmän, mitä olisi ansainnut. KKO ei petosta saati summia kiistänyt. 

 

Mitä yleisesti ottaen Halla-ahon lauseisiin tulee, ovat ne kärjekkäitä, kuten hän bloginsa esittelyssä tyylikseen kuvaa. Kärkevyys ei siis ole etnisesti valikoivaa. Lauseilla käytännössä testattiin sananvapauden rajoja ja oikeuslaitosta Suomessa. Tavallaan oikeudella oli vain huonoja kortteja kädessään. Jos Halla-aho olisi jäänyt tuomiotta, olisi hän ollut oikeassa. Kun oikeus tuomitsi, se sai kyseenalaisen leiman yllensä. Halla-aholla oli viimeisestä johtuen vain voittavia kortteja tässä mielessä. Kannattaa myös muistaa, että kyse oli oikeuden tulkinnoista, ei vain yhden oikean vastauksen matemaattisista kaavoista. Kaikki eivät tätä eroa hahmota.

 

Halla-aho puhui somalien kansallisesta erityispiirteestä, joka tarkoittaa muista poikkeavaa piirrettä. Väite (perusteluineen) ei siis pidä sisällään, että kaikki olisivat sellaisia vaan, että keskimäärin somalit eroavat muusta väestöstä tässä suhteessa. Hän myös selvässä Illmanin provosointimielessä spekuloi Kalevaa suoraan mukaillen, olisivatko piirteet ehkä geneettisiä.

 

Selvää on, etteivät Halla-ahon lauseet ole sosiaalisten, toisten hyväksyntää ja riidattomuutta korkealle arvostavien ihmisten mieleen. Jossain mielessä näiden ihmisten kanta on myös looginen. Asioita voisi hoitaa ilman riidan haastamistakin. Tämä ei kuitenkaan aina ole kehityksen tie. Sopuisuus ja sen halu voi tehdä elämästä henkisesti suppean. Silloin ei kurotella kauas vaan keskitytään siihen tärkeimpään, sovun säilymiseen. Mitä pienemmät sielut, sitä suurempi sopuilun tarve ja sitä ahtaampaa on. Kehitykseen tarvitaan erilaisia ihmisiä ja heidän erilaisia näkökulmia. Tarvitsemme kyseenalaistamista ja väitteitä, jotka herättävät ajattelemaan. Kukaan ei voi tosiasiallisesti väittää, ettei Halla-aho olisi siinä onnistunut.

 

Johtopäätöksiä

 

Luonnollisesti tuomion jälkeen paljastui räksyttäjiä vaatimaan "lisää verta" eli Halla-ahon eroa. He eivät ole huolestuneita sananvapaudesta, vaikka tuomio käytännössä herätti kysymyksen, kuinka kansanryhmien muista poikkeavia ja negatiivisiakin piirteitä voi käsitellä. Vain ilman närkästystä sekä loukkaantumisen riskiä ja jonkinlaisen (mutta millaisen) hovietiketin mukaan? Onko se sananvapauden aatteen mukaista? Missä se raja nyt sitten Suomessa kulkee?  Osaavatko räksyttäjät tämän kertoa? He toiseen suuntaan puhuvat sananvapauden puolustamisesta, mutta toisaalla sulkevat mielellään epämiellyttäviä totuuksia laukovia suita. Teot paljastavat ajatusten kypsyyden.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Jukka Mäkinen

Todellisuudessa tuomio tuli oikeuslaitoksen ja syyttäjäviranomaisen tasapuolisuuden julkisesta epäilystä. Nuo uskonrauhan rikkominen ja kiihotus kansanryhmää vastaan ovat vain tekosyitä.
Totalitarismiin ollaan menossa kovaa vauhtia. Halla-Ahon tuomio tullaan vielä tulevaisuudessa muistamaan mustana hetkenä suomalaisessa demokratiassa ja sananvapaudessa.

Samaan tyyliin kuin Hannu Salaman tuomio jumalanpilkasta, tai Sex Pistolsin käännyttäminen.

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Näin voi käydä. Mielenkiintoista nähdä mahdollinen jatkoerä.

Simo Narkala

Ei voi läpäistä ylikansallisia tuomioistuimia, jos läpäisee , irti moisista.
jos ei EUsta ole edes sitä hyötyä, ettei kalskéet ja ilmanninnit saa tehdä politiikkaa, niin pois koko hoidosta!

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Mitä vaikutelmaa olen saanut, niin Halla-aho saanee voiton EIT:ssä, mutta se nyt on spekulointia.

Käyttäjän vik kuva
Virpi Kauko

"Halla-aho oli tarttunut taannoiseen Kalevan pääkirjoitukseen (nyttemmin poistettu tai siirretty),"

Ei ole poistettu, vain siirretty tänne: http://www.kaleva.fi/mielipide/paakirjoitukset/rov...

Muuten ok kirjoitus, mutta lakipykälät menevät sekaisin. Kansanryhmää vastaan kiihottaminen on eri rikos kuin kunnianloukkaus. Kunnianloukkaus voi kohdistua vain yksilöihin.

Kiihotuspykälä on muutettu v. 2011. Halla-ahon kirjoittaessa täkyblogauksensa v. 2008 voimassa oli tällainen sanamuoto:

"Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja
tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan
tai solvataan jotakin kansallista, etnistä,
rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka
niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on
tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Kyllä, mutta panettelu ja solvaaminen minun ymmärrykseni mukaan tarkoittavat kunnianloukkaamista ja ovat siten verrattavissa. Olennainen pointti tällöin on, että pitäisi tutkia kiistanalaisen väitteen todenperäisyys. Huolestuttavaa mielestäni on, jos sama ei päde ihmisryhmistä puhuttaessa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset