Yhteiskunnasta Muutama sana

Rasisteja etsimässä

Nykyään kuulee jatkuvasti, että somessa ollaan kokoajan rasistisia ja ääripäät meluavat. Lisäksi ollaan vihaisia ja puhutaan samaan aikaan. Koska minun on ollut vähän hankala nähdä tuota kaikkea, lähdin oikein etsimään.
 

Vihaista puhetta on. Aina ja kaikesta. Kun sanat yhdistetään substantiiviksi, luodaan sana: vihapuhe. Se luo voimaa ilmaisuun. Vihapuhe on jotain erityistä vihaista puhetta. Sanaa käytetään tuomitsemiseen etnisissä aiheissa. Kun puhe on vihaista, mutta laillista, voidaan vihaisuutta paheksua vihapuheena. Moniäänisessä länsimaassa on jouduttu tottumaan erilaisuuteen. Niinpä on vihaisia ja ei-vihaisia. Niille, jotka ovat vihaisia jostain, ollaan vihaisia juuri vihaisuutensa takia. Vääryys vihastuttaa ja se vihakin vihastuttaa. Sosiaaliset konflikteja välttelevät luonteet eivät pidä vihaisuudesta ollenkaan. Se häiritsee enemmän kuin vihaisuuden syy.

 

Jokainen on mielestään oikeassa. Vihainen siksi, että on oikein olla vihainen vääryydestä. Vihastuneelle vihastunut siksi, että hänen mielestään vihaisuutta ei pitäisi ilmaista tai sitä ilmaistaan ainakin liikaa ja väärästä asiasta. Tälle ei voi mitään, sillä ihmiset on luotu vihastumaan. Se on luonnollinen psykologinen reaktio. Koska se on olemassa, sen on täytynyt olla myös hyödyksi. Se heikentää puolueetonta arviointikykyä, mutta se saa huomaamaan subjektiivisesti koetun ("musta tuntuu") vääryyden. Olkaamme kiitollisia vihaisille pariisilaisille vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta.

 

Maahanmuuttoon liittyen vihapuhe kertoo joidenkin mielestä rivien välisestä rasismista. Tosiasiassa usein kyse on vihasta, mutta kuulija tulkitsee puhujan mielipiteen pohjalta, että sanomassa on rasismia. Maahanmuuttajien tekoja kritisoiva on jonkun mielestä rasisti, koska tämä joku ei kykene erottamaan teon kritisointia tekijän kritisoimisesta. Tämä on ymmärrettävää, koska tekijähän se syypää tekoonsa on. Teon, ja sen kohtaaman kritiikin, sekä tekijän välillä on kuitenkin iso ero. Jos tekijän kulttuuritausta on iso syy tekoon, on tekijää entistä vaikeampi erottaa teosta. Se ero silti on. Kriitikkokin voi sekoittaa tekijän tekoon väärällä tavalla, jos väärän teon syynä pidetään tekijän piirteitä, joilla ei tosiasiassa ole tekoon vaikutusta. Esimerkiksi kikkaratukka ei saa raiskaamaan, vaikka sellaisen tukan omaavat raiskaisivatkin muita enemmän. Korrelaatio voi olla, mutta kausaliteettia ei.

 

Yllä olevan pohjalta en ole itse rasismia netissä kohdannut. Olisiko sitten muita rasistisia ilmaisuja? Tyypillisiä syytöksiä sellaisesta on leimaaminen. Sillä ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että puhutaan toisrotuisen rikoksista enemmän kuin ns. omien rikoksista. Tällöin rikoksen paino toisrotuisten maineessa kasvaa raskaaksi. Toisekseen, arkisessa keskustelussa yleistetään, mitä toiset pitävät leimaavana. Yleistäminen ei ole leimaavaa niin kauan kuin keskustelijat tietävät, ettei yleistävä lausunto tarkoita joka ikistä toisrotuista. Yleistäminen sujuvoittaa keskustelua, mutta saa epäluuloiset luulemaan, etteivät kaikki keskustelijat tiedä yleistyksen olevan yleistys. Toki, keskustelijat voivat periaatteessa unohtaa ajan myötä, etteivät kaikki ole sitä, mitä yleistys väittää, jos väitettä toistetaan itsestäänselvyyteen asti. Käytännössä näin tuskin helposti tapahtuu, koska keskusteluun tulee lisätietoa, eri sävyisiä väitteitä ja itse vastaväitteitäkin. Näin keskustelijalla on aina vertailukohtia mielipiteillensä.

 

Rasistisiksi ilmaisuiksi voi sanoa halventavia nimityksiä, kuten nokikeppi. Sellaisia löysin netistä eräältä uutissivustolta. Mutulla arvioiden yksi muutaman kymmenen uutiskommentin välein. Yleistyksiä viljeltiin toistuvasti, mutta niistä ei voi vetää johtopäätöstä, että olisi väitetty yleisesti kaikkia toisrotuisia väärintekijöiksi. Eräs kommentoija kertoi välttelevänsä tiettyjä maahanmuuttajien runsaasti asuttamia seutuja. Sen voi tulkita rasistisin syin tehdyksi itsensä syrjinnäksi: henkilö ei anna itselleen lupaa mennä jonnekin. Välttelyn syy voi olla turvallisuuskin.

 

Ovatko rasistiset sanat ja teot rasistin merkki? Ei välttämättä. Tämä riippuu siitä, millaisesta rasistista puhutaan. Rasistin voi terminä määritellä esimerkiksi kahdella tavalla. Rasisti voi olla vakaumuksellinen. Hänelle riittää syrjiviin tekoihin ja sanoihin pelkästään toisen rotu. Tämä on perinteinen kuvaus. Henkilöä voidaan tänä päivänä kutsua rasistiksi, jos hän on vihastunut johonkin etniseen ryhmään. Henkilö voi tästä syystä kokea itsekin olevansa rasisti. Hänelle riittää syrjiviin tekoihin ja sanoihin toisen rodun edustajien teot ja sanat. Kuten aiemmin jo toin esiin, tekojen ja tekijöiden välillä on vissi ero ja niin on nytkin. Jos teoista vihastunut rasisti saa huomata, että vääryyden tunnetta aiheuttaneet teot rangaistaan ja ne loppuvat, syy ja polttoaine rasistiseen asenteeseen hiipuu. Vakaumuksellisen rasistin asenne ei voi muuttua, koska rasistisen asenteen syynä on toisrotuinen itse, eikä hän voi päästä itseään pakoon. Mitä nuorempana ja vankemmin vakaumus on opittu, sitä sitkeämpi se on.

 

Näkemykseni mukaan vakaumuksellisia rasisteja on Suomessa erittäin vähän. Minulla ei ole havaintoja, että missään koulutettaisiin ketään sellaisiksi. Näitä toisia, sanoisiko heitä vain rasistisiksi, on enemmän ja heistä jyrkkämielisin pieni vähemmistö taitaa olla lähinnä nuoria miehiä. Heistä moni leppyy iän myötä. Elämässä tulee muuta keskityttävää ja ikä nyt vain tunnetusti lepyttää. Suurin ryhmä rasistisia taitaa olla lähinnä ns. räksyttäviä koiria ja arvelen monen rasististen tuntemusten vaihtelevan hetkestä toiseen. Jos henkilö joutuu aidosti päätöstilanteeseen, jossa rasismi punnitaan, hän valitsee vakaumuksensa ja arvojensa mukaan. Näin siksi, että ne ovat syvemmällä ja vaikeammin ohitettavia periaatteita kuin tuntemukset. Tyypillisesti suomalaisen arvoissa korkealla on oikeudenmukaisuus, joten edellisessä hetkessä rasistisesti puhunut voi seuraavassa armahtaa uhrinsa oikeudenmukaisuuden nimissä. Arvojensa vastaisesti toimiminen voisi johtaa katumukseen, minkä henkilö haluaa välttää.

 

Suomalainen vihapuhe ja rasismi ovat äärimmäisen marginaalisia ilmiöitä, kun muistetaan historia tai verrataan islamistien hirmutekoihin Syyriassa. Me leikimme täällä pienessä hiekkalaatikossa Aliasta, kun muut kiduttavat ja tappavat toisiaan.

 

Vihastunut sanailumme on pientä, mutta silti sillä pelotellaan. Se nähdään kaltevana pintana, joka vie hirmutekoihin. Tätä on jopa todisteltu tutkijoiden johdolla sillä, että fasismin kyllästämällä 20- ja 30-luvulla sanankäytössä oli samoja piirteitä. Yhtäläisyyksiä varmasti löytyy, mutta se ei riitä. Se, että silloin ennen nähtiin samoja etnisiä ongelmia kuin nyt, ei voi olla este nähdä ja puhua sellaisesta nyt. Sananvapaus ensin. Keskustelun vain ei pidä antaa johtaa samaan kuin fasismin aikana. Eikä se johdakaan. Hitlerin kirjoitukset ja puheet ovat aivan eri kaliiperia kuin nykypäivän kovimpien nettisanailijoiden.

 

Suvaitsevisto väittää maahanmuuttokritiikin olevan nykyaikaan sovitettua peiteltyä rasismia. Tällaiselle salaliittoteorialle soisi perustelut, mutta sellaista ei ole näkynyt. Yhdessä suhteessa suvaitsevisto on väitteessään kuitenkin oikeassa. Maahanmuuttokritiikki on nykyaikaan sovitettu ajattelutapa. Natsismia ei haluta mutta lain kunnioitusta kylläkin jo pelkästään hankaluuksienkin välttämiseksi. Itse olen kiinnittänyt huomiota, että keskeistä maahanmuuttokriittisten keskustelussa on argumentoinnin pätevyys. Kommentteja ikään kuin peilataan luonnostaan intuitiivisesti "natsikorttia" vasten ja jos kommentti sen läpäisee, se on pätevä siltä osin. Maahanmuuttokriitikoilla on siten tietty etu keskustelussa, kun on mahdollisuus verrata omia kantoja moniin virheellisiin kantoihin 30- ja 40-luvulta. Samoin heillä on ollut todistustaakka etenkin vuosia sitten. Etenkään laajaa, ja siten tärkeää, uskottavuutta ei saa nykyään 30-luvun kansankiihotuksella vaan pätevillä perusteilla.

 

Niin sanotuista suvakeista äärimielisimmät, kuten viime Perjantain studioyleisössä, eivät omaa todistustaakkaa saati aatteellista altavastaajan asemaa. Heidän ei tarvitse tuoda esiin hajurakoa keskitysleirien rakentajiin. Sen sijaan heille riittää pelkkä vastapuolen ylimalkainen paheksunta ja epäily, jolla toisen näkemykset saastutetaan. Rasismikortin viljelystä on tullut, hiukan allekirjoittanutta yllättäen, hyvin yleistä ja ne otetaan mukisematta vastaan. Viljelijät tulisi haastaa, mutta sitä ei ainakaan somen ulkopuolella tapahdu. Ristiriidasta todellisuuden kanssa kertoo, että rasismista jaksetaan valittaa paljon, mutta siitä ei valiteta poliisille. Jos asia on aidosti tärkeä ja siihen uskoo, poliisille tulisi tehdä ilmoituksia. ("Poliisihan on "salaliitossa" mukana, joten se ei auta mitään.") Syytös rasismista on syytös rikoksesta. Jos syytän jotakuta pahoinpitelystä, ei yllätä, jos se otetaan vakavasti puolin ja toisin. Se, että rasismista voi syyttää ilmeettömästi, kertoo siitä, ettei syytetyn mahdollisella syyttömyydellä ole juuri väliä. Siihen voi olla esimerkiksi kaksi syytä: rasistikortin heiluttaja syrjii syytettyä, hänen oikeusturvansa ei ole tärkeä, tai syyttäjä ei itsekään pidä syytöstä vakavasti otettavana.

 

Voiko sitten maahanmuuttajia rikoksista kritisoivaa syyttää rasismista? Riippuu tietenkin kritisoinnista. On selvää, että netissä osa tölväyttelee ronskimmin mutta osa ei. Suvaitsevaisen sotkiessa nämä syyttömät syyllisiin hän syyllistyy siihen, mistä muita syyttää. Yksilö ei ole vastuussa toisen tekemisistä.

 

Itse en usko maahanmuuttokeskustelun kehittyvän, kävi nykyiselle kriisille miten kävi. Syy huonoon laatuun on se, että keskusteluun tulee jatkuvasti uusia nuoria ihmisiä. He alkavat keskustelun osaltaan alusta, sieltä mistä kokeneet aloittivat vuosia sitten. Näillä tulokkailla on angstia, jolla he vievät ilmatilan. Niinpä samat virret lauletaan yhä uudelleen vuodesta toiseen. Toki, kokeneet kehittyvät ja uutta tietoa tulee esiin. Taitaa kylläkin olla, että heidän tarinointinsa siiloutuvat usein netin syrjäkujille. No, onneksi on keskustelu, eikä sota.

 

Tehty pieniä korjailuja 25:01. klo 11:13.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (28 kommenttia)

Käyttäjän vesaluoma70 kuva
Vesa Luoma

Jos eu typerää pakolaispolitiikkaa kritisoi ja sen perusteella leimautuu rasistiksi, niin siinä menee käsitteet sekaisin.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Selvä, kun kerran Isis ei kunnioita ihmisoikeuksia ja tekevät julmuuksia niin ei meidänkään tarvitse käyttäytyä.

Montako rikosilmoitusta Naisasialiitto Unioni teki, oliko 70? Montako tappouhkausta Sakari Timonen on saanut?

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Olikos tuossa nyt suhteellisuudentaju oikein kohdallaan? Kirjoitelmat, sinänsä typerätkin, ovat sentään kovasti eri suuruusluokan juttu kuin ISISin julmuudet.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Olet siis sitä mieltä että niin kauan kun Isis (tai joku muu ryhmä) tekee julmuuksia voimme sikailla vapaasti?

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #7

Ymmärsitköhän sinä nyt lukemaasi?
Kirjoitelmien nimittäminen typeräksi ei yleensä tarkoita niiden kannattamista, ei ainakaan minun kielenkäytössäni.

Avainsana tuossa kommentissa oli se suhteellisuudentaju. Suosittelen sitä edelleen. Se kun on omiaan hillitsemään vihapuheita ja muuta ylemääräistä kiihkoilua. Voi jopa edistää luetun ymmärtämistä.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #7

Bodil "Olet siis sitä mieltä että niin kauan kun Isis (tai joku muu ryhmä) tekee julmuuksia voimme sikailla vapaasti?"

Heh, tämä taitaa nyt olla sitä kuuluisaa meidän naisten harrastamaa logiikkaa?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Jossain MV-lehden kommenttipalstoilla näkee aitoja rasisteja. Täällä näkee lähinnä ihmisiä, jotka leimaavat itsensä rasisteiksi omissa kirjoituksissaan.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Kauhea määrä selittelyä, muttei mustasta silti tullut valkoista. Ehdotan, että teet seuraavan rasismitutkimuksesi omasta puolueesta. Ota hypoteesiksi onko rasisteja yli vai peräti alle puolet persuista.

Sitten voit laajentaa tutkimuksen myös kannattajiin ja rasistien määrän kehitykseen kannatuksen puoliuduttua. Onko jäljellä olevien kannattajien suhteellinen rasismi lähestymässä puolueen jäsenten rasismia?

Puusilmätutkimuksesi tuloksen osaan jo ennustaakin. Et löydä puolueesi jäsenistä tai kannattajista yhtään rasistia.

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

"Kauhea määrä selittelyä, muttei mustasta silti tullut valkoista."

Pitikö tulla? Toivottavasti tuo ei ole yleisesti asenteesi tosiasioihin?

"onko rasisteja yli vai peräti alle puolet persuista."

Kokemukseni perusteella sanon, että roimasti alle. En yllättyisi, jos rasisteja löytyisi. En pidä koko kysymystä olennaisena, jos eivät asenteet jalkaudu teoiksi.

Kannattaa lukea pitkä kirjoitukseni loppuun asti. Siinä puitiin näitä teemoja.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Suurin ongelma nykyäänkin on eri ryhmittymien väliset vihamielisyydet, viimeksi pinnalla ollut 'ikuinen' sunnien ja shiiojen välinen eripura.

Rasismin määrittelyssä nyt ei ole mitään epäselvää. Silti vain valkoisten, länsimaalaisten rasismista puhutaan eniten nyt vaikka aasialaisten ei. Viimeisin spekulaatio on oscar ehdokkaat aihe, jota mustat tähtinäyttelijät boikotoivat, koska kaikki ehdokkaat ovat valkoisia, ja johon yhdeksi selitykseksi tarjotaan aasian ja varsinkin Kiinan markkinoita joissa ei pidetä siitä jos leffan pääosissa on joku musta.

Tossavaista kompaten Suomessa valtaisa osa on mukarasismia, jonka joku vähemmistön edustaja väittää olevan siellä sun täällä ja jota koko mukasuvaitsevaisto komppaa, koska täytyyhän ko. vähemmistön edustajan tietää paremmin kai jo esim. ihon värinsä perusteella.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Sehän on itsestään selvää, että vähemmistöihin kuuluvat kohtaavat enemmän rasismia kuin valtaväestö.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

En puhunut kohtaamisesta mitään. Sanoin , että jos kuuluu vähemmistöön x ei se sitä tarkoita että tällöin tunnistaisi rasismin vaikka pigmentin voimalla paremmin kuin enemmistön jäsen y.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #9

Henkilö joka kohtaa rasismia elämässään todennäköisesti tunnistaa sen paremmin kuin henkilö joka ei koskaan sitä kohtaa. Heillä on usein myös parempi käsitys siitä, milloin kyse on todella rasismista, ja milloin asiaa on liioiteltu.

Enkä tietenkään halua vähätellä kommentillani heitä, jotka tutkivat rasismia työkseen.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren Vastaus kommenttiin #11

Tiettyjen vähemmistöjen osa lapsista opetetaan jo metrin mittaisena huutelemaan "rasismi!" vähän asiaan kuin asiaan vaikka huutaja itse saati kukaan sanan kuulija ei ymmärrä mitä termi edes tarkoittaa. En ole aivan vakuuttunut tietääkö edes kyseisen lapsen vanhemmat sanan merkitystä. Tämä on mukarasismia jota voi halutessaan löytää vaikka mistä. Näin eivät tietenkään toimia kaikki ja kuten edellä oikean rasismin tunnistamisen suhteen ei kenelläkään ole epäselvyyksiä.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #12

"Tiettyjen vähemmistöjen osa lapsista opetetaan jo metrin mittaisena huutelemaan "rasismi!" vähän asiaan kuin asiaan vaikka huutaja itse saati kukaan sanan kuulija ei ymmärrä mitä termi edes tarkoittaa."

Kuulostaa kuulopuheelta.

Lisäksi tässä maassa on paljon nimenomaan valkoista kantaväestöä, jolla on epäselvyyksiä rasismin tunnistamisen suhteen. Sen ovat nähneet kaikki, jotka eivät ummista silmiään.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren Vastaus kommenttiin #14

Perustuu ihan omiin kokemuksiin ja tietoihin. En nyt taida niistä tällä foorumilla sen enempää avautua.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #16

Että oikein tietoihin? Mikäs sinua estää tietoa jakamasta?

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja Vastaus kommenttiin #17

Tiedän tapauksia, kun työpaikalla on määrätty erään tumman ja tunnetun vähemmistön edustaja töihin, on vastauksena tullut rasismisyytös.

Samoja rasismisyytöksiä syljeksitään ympäri mediaa, mutta harvoin rasismia osoitetaan. Syytöksiä riittää suhteettoman paljon havaittuihin tekoihin nähden.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #21

Kenekään kokemuksia en tietenkään halua kieltää ja typeräähän tuollainen rasismisyytösten heittely on.

Omaa puoluettasi kohtaan syljetyt rasismisyytökset taas ovat valitettavan usein täysin aiheellisia.

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja Vastaus kommenttiin #24

"Omaa puoluettasi kohtaan syljetyt rasismisyytökset taas ovat valitettavan usein täysin aiheellisia."

Ei ole. Todistustaakka on sinulla.

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja Vastaus kommenttiin #24

Koko kritiikin ydin on teoissa, jotka aiheuttavat ongelmia. Koska tekojen takaa löytyy aina tekijät, ongelmien kohteena ovat myös niiden aiheuttajat. On täysin luonnollista, että samassa yhteydessä moni on vihastunut.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #26

No, ei nyt huvita selitellä hirveästi, joten käykö tämmöinen todisteesta?

"Perussuomalaisista yhdeksän prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että rasistisen motiivin pitäisi lieventää rikostuomiota."

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/joka-nelja...

"Koko kritiikin ydin on teoissa, jotka aiheuttavat ongelmia. Koska tekojen takaa löytyy aina tekijät, ongelmien kohteena ovat myös niiden aiheuttajat. On täysin luonnollista, että samassa yhteydessä moni on vihastunut."

Nyt en ymmärrä. Yritätkö sanoa asioilla olevan aina kaksi puolta?

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja Vastaus kommenttiin #27

9 %, siinähän se tuli, äkkiseltään parikymmentä tuhatta henkilöä. Voin kuvitella näin olevan. Kuinka vakaumuksellisia he sitten ovat, on toinen kysymys. Jos saman kysymyksen esittää tilanteen rauhoituttua, onkohan luku sama.

Pointti, jota et ymmärtänyt, on samasta asiasta. Ehkä selitin turhan niinistömäisesti. Anyway, analogia: raiskaus tuohduttaa ja raiskaaja saa vihat päälleen. Vihapäissään voi koko heimo tuntua samanlaisilta. Se on ikiaikainen selviytymiskeino. Tiedon puutteen takia varmuuden vuoksi tuomitaan kaikki samantyyppiset vaarallisiksi. Vihastus heikentää arviointikykyä, mutta suojelee, ja lisätieto tarkentaa tilannearviota.

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Paljon melua tyhjästä; Ääripäiden kiistely täyttää suuren osan ilmatilasta.

Lisäksi somen kömpelyys komuunikaatiovälineenä kärjistää mielipiteiden ilmaisua entisestään.

Minkäänlaista mielipiteiden muutosta en ole kyllä ihmisissä havainnut.

Vai tunteeko kukaan ketään joka olisi muuttanut mamu-kantojaan siirtolaiskriisin aikana?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Minähän olen todennut, että tänne pitäisi ottaa ne naiset ja lapset, jotka Syyriassa ovat kuoleman kielissä.

Vakiovastalausehan on, että kuka vaan voi lain mukaan hakea turvapaikkaa, mutta sen ajat ovat kyllä kohta ohi, ja rajat varmasti sulkeutuvat, joko Eu tekee sen, tai sitten maat itse, nykyisenkaltainen kansainvaellus tullaan joka tapauksessa lopettamaan.

Pakolaiset on ohjattava pakolaisleireille, josta sitten ihmisiä otetaan eri maihin. Sinne on saatava myös inhimilliset olot, jotta ihmiset voivat siellä elää.

Julistaudun mielelläni julkirasistiksi, kun haluan turvapaikan ensin kuolemankielissä oleville naisille ja lapsille, kuin nyt valtaosalle hakijoista oleville nuorille miehille.

Uskon, että suuri osa Suomalaisista on samaa mieltä, ongelmat kantaväestön kanssakin olisivat paljon pienemmät, jos naiset ja lapset olisivat etusijalla.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Rasistit ja alkoholistit ovat tavallaan samanlaisia, molemmat usein kieltävät ongelmansa. Alkoholisti väittää vain juovansa saunakaljat silloin tällöin, vaikka takana olisi useitakin rattijuopumuksia, perhe lähtenyt ja työpaikka juotu jne. Rasistit taas väittävät olevansa maahanmuuttokriittisiä, vaikka ovat umpirasisteja. Rasistit usein väittävät, ettei Suomessa edes ole rasismia, tai jos on, se kohdistuu valtaväestöön. Kaikki maahanmuuttokriittiset eivät tietenkään ole rasisteja, kuten eivät kaikki alkoholin käyttäjät ole alkoholisteja.

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Kun siirrytään mielipiteistäsi tieteellisiin tutkimuksiin, ollaan todettu, että Suomessa on vähän rasismia. Siitä kertovat rikostilastotkin.

Kannattaa huomata, ettei rasisti-nimitys häiritse kaikkia. Siksi ei ole tarvetta kieltääkään sitä itsensä kohdalla.

Juha Merisaari

Olen havainnut, että tosiasiat ovat monesti julkaisukelvottomia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset